Решаване на спорове

Онлайн решаване на спорове:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG